Qabalistic Key to Liber AL vel Legis svb figura CCXX

LA thus represents the Ecstasy of Nuit and Hadit conjoined, lost in love, and making themselves Naught thereby. Their child is begotten and conceived, but is in the phase of Naught also, as yet. LA is thus the Universe in that phase, with its potentialities of manifestation.

AL, on the contrary, though it is essentially identical with LA, shows “The Fool” manifested through the Equilibrium of Contraries. The weight is still nothing, but it is expressed as it were two equal weights in opposite scales. The indicator still points to zero… … More Qabalistic Key to Liber AL vel Legis svb figura CCXX

Advertisements

The Lost Continent – Proverbs

Врил, Бисерот со Голема Цена, Универзалниот Лек, Еликсирот на Животот, Каменот на Мудреците не е само измислица на имагинацијата, обичен киселински концепт, ами жива супстанца, што може да биде направена и измешана исто толку лесно како векна леб. Тажно е што денес има многу малку луѓе со кои можеме да ја споделиме оваа тајна. … More The Lost Continent – Proverbs

Книга на Тот – Египетски Тарот

Конечно нешто ново и примамливо за студирање. После „Магика, Книга 4“, капиталното дело на Кроули за сеопфатна студија на Магика, Јога и Телема во една книга, на македонски јазик доаѓа и неговото последно дело на оваа тема, издадено 1944-та е.в.! Само сега мислата е насочена кон внатре и внатрешниот пат!   Книга која мора да … More Книга на Тот – Египетски Тарот

Сонот на Скипион

Дури, движењата на оние осум сфери кои се над земјата, во кои спаѓаат Меркур и Венера и чија сила е иста, прават седум звуци со правилни интервали меѓу себе; а тој број е поврзувачкиот принцип на речиси сите живи нешта. Учените луѓе, имитирајќи ја оваа божествена мистерија со жичени инструменти и вокални хармонии, го стекнале за себе правото да се вратат на ова место, исто како и останатите, кои надарени со виша мудрост, ги негувале божествените науки дури и во човечкиот живот. … More Сонот на Скипион