За телемата


Прави што ти е Волја и тоа нека биде целиот Закон!

Телема е филозофска школа и религиска матрица за прв пат објавена на светот со чист јазик во 1904 година со пишување на Книгата на законот (Liber AL vel Legis sub figura CCXX), примена од Aleister Crowley (1875-1947), диктирана од како што сведочат многумина, од Тајни мајстори, кои имаат ваква или онаква замисла за политиката, етиката и свеста кај мнозинството, кои дејствуваат макро, а не само микрокосмички, далеку несфатлива можеби, и навредлива за нас луѓето.

Законот се сумира во две фрази од книги:

* “Прави што ти е волја и тоа нека биде цел Закон” (AL I: 40)
* “Љубовта е закон, љубов под волја” (AL I: 57).

Според мене, централната цел на телемитите е да ја откријат и вршат својата Вистинска Волја, кое обично е дефинирана како најскриената Природа или вистински тек на животот на поединецот. Техниките кои се користат за да се постигне оваа цел може да се стават под темата магика (не магија, туку МАГИКА), иако овде спаѓаат сите видови на јога (која е спротивна дијаметрално на магиката), филозофија, наука…

Постојат, исто така, силни политички, етички, естетски, и културните аспекти на Телемата. Иако не постои строго буквална доктрина во врска со овие прашања, Aleister Crowley напиша многу статии и есеи во врска со неговите идеи за правилното однесување на поединецот и за идеално Телемитско општество.

Во овие есеи, кои не се напишани како закони, дека мора да е така, туку само одобрување, да се експериментира и да се најде Рамнотежата на самиот поединец. Ако поединецот е здрав, силен, психички и физички подготвен за борба во Универзумот( бидејќи целиот Универзум е непрекината битка на спротиставености) ќе имаме и здраво општество кое нема да ги крие неспособните кукавици кои не сакаат промени заради нивниот „непроменлив“ страв.

Овие идеи изнесени од Кроули продолжуваат да се развиваат во модерните наши времиња. Денеска , за разлика од тоа време.

Се е Дозволено, нема Грев! Но има последица!

Што и беше целта според мене на философијата на Телема.

Но, внимавајте. Законот не ве ослободува од последицата. Погледнете ја Liber Oz во која се дадени правата на Човекот!

Сепак, Законот на Телемата ги удри темелите за основните теми вклучувајќи ги личната слобода, признавање дека мажите и жените имаат вродено божествена рамноправна природа, и дека Љубовта е основата на Големото Дело од која нема зошто да се срамиме!

Љубовта е закон, љубов под Волја!

Advertisements