Листа на Книги


Бидејќи искуството покажа дека во човечкиот ум се вгнезди идеа дека се мора да се научи и разбере по скратени патеки и постапки, еве мал доказ дека тоа е само залажување на умот за да не работи. Ова е листа на книги кои би требало да ги прочитате, разберете и потоа самите да пресудете дали се вредни или не за разбирање на Источната и Западната езотерична (подобро егзотерична) мисла.

Бидејќи не сакаме се да дадеме сервирано, дадени се само некои линкови до книги. За другото, ќе треба да се помачите откако ќе ги исчитате овие книги! Изборот на дадените линкови е случаен! Сите книги се вредни за читање!

Повелете, книгите:

Advertisements