Под Бајракот на Волјата


Несомнено, мораме да признаеме дека на секој од нас му недостасува некоја способност.

Меѓу бескрајните можности на Нуит секогаш постојат некои кои немаат аналогни точки на контакт со секој даден Ку.

На пример, Ку на машкото тело неможе да се оствари преку квалитет на мајчинство. Секоја таква празнина мора да се прифати како нужно ограничување, без жалење и залудно стремење по неможното.

Но, ние мораме да внимаваме, предрасудата или некоја друга лична склоност да не исклучат некој вид на самореализација, кој е природен за нас. Во нашата иницијација искушенијата мораат да бидат темелни и исцрпни. Запоставувањето на развојот на една единствена моќ може да резултира со деформација.

Колку и да изгледа тоа незначително, сепак може да доведе до фатални последици; древните адепти го поучуваа тоа преку параболата за петиците на Ахил.

Од суштинска важност за Аспирантот е да направи систематска студија на секоја можна желба, мртов ладен кон секоја од нив, и да ги распореди своите армии во борбени редови под Барјакот на неговата Волја, откако совршено ја проценил можноста на секоја единица и се осигурал во нивната лојалност, дисциплина, храброст и ефикасност. Но, тешко на оној, кој остава празнина во својот живот или една рака неподготвена да ја исполни целосно должноста во состојба, која е соодветна на неговите својствени можности.

Извадок од – “Законот е за сите” од Алистер Кроули.

Advertisements