Големото Ништо ( אין )


Ништо е Искушението, Ништо е Животот, Ништо е Смртта!
Ништо е и Промената, Ништо е и постојаноста!
Ништо е страдањето, Љубовта, и Омразата!
Се е Ништо додека Духот бара низ Материјата!

Ништо вредно не е Сенката која паѓа на Душата
освен Мајстор кој ја води по Патеката.
Ништо не е ни Тагата освен Сенка која поминува безшумно,
како и Сенката на Земјата.
Колку поголема е Сенката,
толку поголемо Сонце-Ѕвезда
ја води Душата низ нејзините лавиринти на Спознавање!
Сенката поминува, но она што останува, е причинителот непознат!
Ништо е Патеката на Змијата,
Ништо е и Пламениот меч низ Неа!
Ништо е и Бесконечната Вселена!

Од ова Ништо настанаа Десетте Илјади Светови!
Од ова Ништо се појавии и Портата на Смртта,
последната Тајна за Човекот!
Од ова ништо се појави Кабс! Прикриен со Ку!
Но како да се помине?
Тајна над Тајните!

Ако ова Се-Ништо застане некогаш на патот на Душата,
Aко ова Се-Ништо биде причина за да се запраша Душата:
ЗОШТО и каде понатаму,
Нека кучињата на затоа ја задават на својот пат
низ Пустината низ која не минуваат патишта,
И низ која сите Вистински Патишта се Скриени
од бесната игра на ветерот Борес!

Можеби само така Умот ослободен од Материјата ќе Пресуди Правилно!
Нека Душата се Избори со Бесниот Ветер на Смртта!
Нека Душата Помине низ Ветриштата на Искушението
исчистена преку трикратно поминување низ Портите на Аменти!

Нека Помине!!
Но, нека помине Не Мртва, туку како Жива Скулптура од чист Алабастер,
осветлувајќи ги сопствените носачи
Нека помине и каже: биди силен! Тогаш ќе можеш да поднесеш повеќе радост.
Нека помине и каже: Но, надмини! надмини!
И нека каже по трет пат : Стреми се секогаш кон повеќе!

И за крај:
Слушнете ме, вие луѓе што воздивнувате!
Јадовите на болката и тагата Оставени се на мртвите и тие што умираат,
Народот којшто се уште не ме познава.
Тие се мртви, тие луѓе; тие не чувствуваат.
Ние не сме за бедните и тажните: господарите на земјата се нашите роднини.

Нека Искушенијата ви бидат Најсвирепи Искуствата по Патот наречен Живот!
Нека Успехот на нивното поминување, ваша света Задача!
Тоа е мојот Благослов! Тоа е мојата Надеж!

П.С. Инспирирано од Ѕвездата која ги Осветлува моите патеки низ Универзумот!
Нека што побргу застане цврсто на Земјата, бидејќи се на Земјата , е создадено за Нејзината Игра низ патеките на Материјата!

Автор: Фра.   А.

Advertisements