Светите Книги на ΘΕΛΗΜΑ


Бидејќи некој праша која е „светата книга“ на телемата – алудирајќи на тоа дека телемата е религија како и старо-еонските религии – ете да разјасниме како ние гледаме на „светите книги“. Многу за читање, малку повеќе за разбирање, премногу за сработување.

Книгите на Телема се поделени во неколку класи. И тоа:

  • Класа “A” (кои се всушност Светите Книги на Телемата) се состои од книги во кои не смее да се промени ниту обликот на една буква: односно, тие го претставуваат исказот на еден Адепт целосно од онаа страна на критицизмот на дури и Видливиот Водач на Организацијата.
  • Класа “B” се состои од книги или есеи кои се резултат од вообичаена ученост, просветлена и сериозна.
  • Класа “C” се состои од материја која треба да се смета поправо како сугестивна отколку како нешто друго.
  • Класа “D” се состои од Официјалните Ритуали и Упатства.

Некои изданија се мешани, и имаат врска со повеќе од една класа.

Изданија во класа А

Изданија во класа B

Изданија од класа AB

Изданија од клаца C

Изданија од класа D

Изданија во класа E

Книги кои се преведени на македонски јазик и се достапни за македонската јавност, може да ги видите тука и достапни се преку нет тука.


2 thoughts on “Светите Книги на ΘΕΛΗΜΑ

Коментарите се затворени.