Платонизам и Алхемија


Прекрасно предавање, како од философска така и од практична страна на проблемот – практична секако мислиме на објаснување на некои процеси колку што е возможно подобро за неиницираните и оние кои не се запознаени со езотериската мисла во светот.

Секако ова е обид да се објаснат алхемиските процеси преку психологија – каде што Карл Густав Јунг е главниот стожер за демистифицирање на алхемиските процеси (во своето дело „Психологија и алхемија“ има обид да се доближи или објаснат алхемиските процеси, но со мал успех секако) , да се објаснат истите преку познатата фиософија – доволно добро сработено за секој што ја истражува оваа област, со доволно патокази кои ќе ви помогнат да избегнете многу слепи патеки кои секако само би ве замоувале или залажувале со својата илузија.

Видеото е поделено на многу делови, но секако вреди да се проследи ова предавање за да добиете основни познавања од тематиката која ја обработува алхемијата.

Повелете…

Advertisements