Предавања за Магика, Тарот, Алхемија, Масони


Драги Браќа и Сестри, пријатели на Редот

93.

Ве известувам дека, како дел од неговата Европска турнеја, Lon Milo DuQuette ќе гостува и во Скопје од 9-ти до 11-ти Јуни (понеделник до среда) 2014 година.

Ова е списокот на предавања кои Lon може да ни ги одржи, со напомена дека сите освен она за Алистер Кроули и Масонерија може да се организираат и како целодневни работилници:

– Enochian Vision Magick
– Introduction to Practical Qabalah
Goetia, Solomonic Magick, and the Evocation of Evil Spirits
– The Sexual Alchemy of the Thoth Tarot
– Mad man or Phrophet? Aleister Crowley and the Dawn of a New Aeon
– Tarot of Ceremonial Magick, the Qabalistic Structure of Tarot Cards
– Initiation, the Western Mystery Tradition
– Divination and Oracles.
– Freemasonry and the ‘Secret’ of the Knights Templar

Зошто уште сега огласуваме за овој настан би се запрашале?

Затоа што сакаме да добиеме информации од Вас кои теми би сакале да ги опфати Лон во своите предавања. Сакаме сите оние кои ги интересираат овие теми и кои ќе присуствуваат на ова тридневно патување низ тајните патеки на магиката, иницијацијата, езотеријата – да добијат максимално полезни информации за темите кои ги интересираат и за кои може да добијат валидни информации од страна на Лон.

За таа цел, заинтересираните за овие теми може да гласаат кои теми би сакале да бидат опфатени со овие предавања, така да добиеме максимално полезни информации од прва рака за магика, езотерија, тарот, масонерија – се со цел да не си заминете неинформирани за практичните примени на кабалата, магиката, таротот…. Повелете, изберете што би сакале да слушнете на овие предавања на следната анкета:

Advertisements