За човекот – мисла


fred-varley-dharana

.’. О човеку! причувај се! Со кои маки ти си бил обликуван! Колку векови протекле во твое обликување! Историјата на планетата е вткаена во својствена супстанција на твојот ум! Зар сето тоа било за ништо? Зар нема причина во тебе? Зарем така беше створен за да би јадел, дишел и умрел?
Не мисли така! Ти обединуваш толку многу елементи, ти си плод на толку еони труд, ти си обликуван така како што си, а не поинаку, за некоја колосална Цел. Liber CL

 

Advertisements