Хептаграм banner


Денес како резултат на малиот саботен одмор од сета врева што ја красеше оваа недела – произлезе овој banner за блогот Хептаграм. И мaлку „бегање“ од секојдневните обврски и рутини дава плод ако се работи со доволно силна жар, секако без страст за резултат.
с

И нормално, мало објаснување (но не премногу)!

„The Tau and the circle together make one form of the Rosy Cross, the uniting of subject and object which is the Great Work, and which is symbolized sometimes as this cross and circle, sometimes as the LingamYoni, sometimes as the Ankh or Crux Ansata, sometimes by the Spire and Nave of a church or temple, and sometimes as a marriage feast, mystic marriage, spiritual marriage, “chymical nuptials,” and in a hundred other ways. Whatever the form chosen, it is the symbol of the Great Work.“ – Magick, Book 4

„51. Четири порти водат кон една палата; подот на таа палата е од сребро и злато; лапис лазули и јаспис се таму; и сите ретки мириси; јасмин и роза, и симболите на смртта. Нека тој влезе наизменично или одеднаш на четирите порти; нека застане на подот од палатата. Нема ли да потоне? Амн. О! воину, ако твојот слуга потоне? Но, постојат начини и начини.“ – Liber AL, Поглавје I

„Затоа оваа повлечена линија е клуч: затоа овој круг поделен на четири  , во својата грешка е исто така клуч. И Абрахадабра. “ – Liber AL, Поглавје III

Advertisements