За чистата волја, ослободена од страста за резултат


„За чистата волја, неослабена од причина,
ослободена од страста за резултатот,
секој пат е совршен.“
Книга на Законот, I:44

 

Прави што ти е волја и тоа нека биде целиот Закон

 

Цитатите што следуваат подолу, искористени како доказ на тезата која мислам да ја презентирам пред вас, не се на македонски јазик, а и подобро е понекогаш да се сподели размисла во оригинална форма, за да не се загуби нешто при преводот. Извадоците што следуваат се мали, од неколку коментари на „Книгата на Законот“, пишувани во различни временски периоди, од „Багавад Гита“, од „Законот е за Сите“, коментари на „Книгата на Законот“ од страна на Кроули (достапна на македонски јазик).

Она што сакам со Вас да споделам е едно непрекинато учење кое не само временски, туку и просторно се пренесувало низ вените на човештвото, видоизменето во духот на времето и човекот кој што го добивал учењето.

 

Ќе Ви кажам збор-два за јогата, која што соединува 4 Единства кои всушност се Едно бидејќи ниту една не може без друга и ниту едно не може да се практикува одвоено од другите, а тоа се:
  • Gnana Yoga или Единство со Знаење
  • Raja-Yoga или Единство со Волја
  • Bhakta-Yoga или Единство со Љубов
  • Hatha-Yoga или Единство со Храброст
  • ќе ги додадеме и
    • Mantra-Yoga или Единство со Говор
    • Karma-Yoga или Единство со Работа, кои се дел од човекот нели.“

 

Зошто зборувам за јогата, кога сакам да ви раскажам за чистата волја?
Бидејќи во еден друг есеј, зборував дека постојат две патеки кон практично извршување на својата чиста волја, а тие две патеки беа јогата од една страна, која собира се во една точка, и виртуелно дијаметрално спротивна на таа патека е патеката наречена Магика, која го проширува универзумот на човекот до максимални граници, ако постојат истите.

 

Јогата и Магиката се алатки, кои со текот на времето стануваат начин на живеење кај магичарот, дел од неговиот универзум, неговото постоење.

 

Целата философија на јогата знаеме дека е Единство, но многумина пропуштаат да откријат дека јогата учи паралелно на тоа и една друга вистина: да се постигне Единство без страст за резултат, што е и најбитното нешто за достигнувања на даровите од праксите дадени од Истокот.
Тоа е Магиката во Јогата.
Да имаш цел, но да не брзаш да ја постигнеш целта. Да имаш што да усовршиш, но да не забораваш на Патот по кој што си тргнал за да станеш подобар утре. Да сакаш да бидеш новиот утре, но да не заборавиш на денешниот кој што поминал одреден Пат и искуство во иднината.

 

Во многу Телемитски книги, ако ги читате и анализирате внимателно ќе најдете  од оваа вистина на многу места. Во самата „Книга на Законот“ се зборува преку нови симболи (нов јазик) за овие прастари учења кои ги засилуваат нозете на аџиите кои тргнале по овие патеки.

 

Следуваат неколку цитати од неколку книги, кои фрлаат светлина кон оваа вистина, доволно малку, за да го натера натрапникот да замине набрзина, а оној што бара да остане подолго и истражува подобро.

 

„Yet mark thou well how all these interfuse, so that thou mayst accomplish no one of the Works separately.“
 Liber Aleph, Книга на Мудроста или Лудоста

 

Цитатот заборува токму за она што зборував претходно погоре, за нераздвојивоста на различните форми на јога во однос на јогинот. Инаку ќе се развие еден дел повеќе од другиот и наместо совршенство, ќе се добие монструм.

 

„The Holy One said,– ‘Regardless of fruit of action, he that performs the actions which should be performed, is a renouncer and devotee, and not one who discards the (sacrificial) fire, nor one that abstains from action. That which has been called renunciation, know that, O son of Pandu, to be devotion, since nobody can be a devotee who has not renounced (all) resolves.’ “
Цитатот зборува за тоа дека и непреземањето акција е акција. Ова е длабоко философска размисла за тоа дека дури и со не стремењето кон целта, не брзање кон истата, сепак води до таа цел. Постои и подлабоко објаснување, кое што иницијантите во I степен во О.Т.О. може да го откријат преку својата иницијација.

 

„For pure will, unassuaged of purpose, delivered from the lust of result, is every way perfect.“

 

Овој цитат од „Книгата на Законот“ мислам дека нема потреба да го објаснуваме. Законот на Телема промени многу нешта во однос на стариот еон, но некои работи се вистина и мора да се споделат и во новиот еон. Како што велиме: Да, дојде нов еон, но тоа не значи дека во новиот еон човекот нема да му треба кислород за да живее и ги извршува своите функции правилно!

 

Recommends “non-attachment.” Students will understand how in meditation the mind which attaches itself to hope of success is just as bound as if it were to attach itself to some base material idea. It is a bond; and the aim is freedom. I recommend serious study of the word “unassuaged” which appears not very intelligible.“
Исто така:

 

„This verse is best interpreted by defining ‘pure will’ as the true expression of the Nature, the proper or inherent motion of the matter, concerned. It is unnatural to aim at any goal. The student is referred to “Liber LXV”, Cap. II, v. 24, and to the “Tao Teh King”. This becomes particularly important in high grades. One is not to do Yoga, etc., in order to get Samadhi, like a schoolboy or a shopkeeper; but for its own sake, like an artist.

 

Овие цитати од Коментарот кон „Книгата на Законот“ се објаснуваат себе си најдобро. Можете да ги поврзете со философиите од Истокот. Со праксите на Раџа Јога, посебно усовршување на „повисоките гранки“ како Дарана или пак Дјана во Раџа Јога, кои пак зависат од „пониските гранки“ како асана и пранајама, да не заборавиме дека се стои врз јама и нијама кои се основата на вашиот почеток во однос на целта кон која (не) се стремите.

 

„Work is done best when the mind does not know of it, either to urge or check its course. The lust of result also spoils work; one must not distract one’s forces from their task by thoughts of the profit of success.
Мајсторот Терион во своето Посланине, со наслов Liber II (на македонски јазик) ни се обраќа со овие зборови за чистата волја за која се зборува во „Книгата на Законот“

 

„… this will is not only to be pure, that is, single, as explained above, but also ‘unassuaged of purpose.’ This strange phrase must give us pause. It may mean that any purpose in the will would damp it; clearly the ‘lust of result’ is a thing from which it must be delivered.But the phrase may also be interpreted as if it read ‘with purpose unassuaged’–i.e., with tireless energy. The conception is, therefore, of an eternal motion, infinite and unalterable. It is Nirvana, only dynamic instead of static–and this comes to the same thing in the end.“
– Liber II, The Message of The Master Therion

И во „Тао Те Чинг“ може да пронајдете за чистата волја, неослабната од страста за резултат:

„The Tao that can be told is not the eternal Tao;
The name that can be named is not the eternal name.
The nameless is the beginning of heaven and earth.
The named is the mother of ten thousand things.
Ever desireless, one can see the mystery.
Ever desiring, one can see the manifestations.
These two spring from the same source but differ in name;
this appears as darkness.
Darkness within darkness.
The gate to all mystery.

Tao Teh Ching, Lao Tzu

Во „Магика, Книга 4“ на Кроули читаме:

„When the eyes of the Magus are fixed upon this Lamp naught else exists.
The Instruments lie idle on the Altar; that Light alone burns eternally.
The Divine Will that was the Wand is no more; for the path has become one with the Goal.
The Divine Understanding that was the Cup is no more; for the subject and Object of intelligence are one.
The Divine Reason that was the Sword is no more; for the complex has been resolved into the Simple.
And the Divine Substance that was the Pantacle is no more; for the many has become the One.

Eternal, unconfined, unextended, without cause and without effect, the Holy Lamp mysteriously burns. Without quantity or quality, unconditioned and sempiternal, is this Light.

Magick, Book 4, A. Crowley

И стигнавме до крајот, до целта.
Или можеби за некои нов почеток.
Бидејќи целта е само нова промена.

 

Љубовта е закон, љубов под волја
Advertisements