Индивидуалноста на аспирантот и Редот

Многумина ме имаат прашано ако не ти се потребни догми, ако не ти се потребни туѓи искуства и вредности, зошто ти е потребно да припаѓаш на организација како што е О.Т.О? Одговорот е: Секој човек мора да ги надмине сопствените пречки, да ги разобличи сопствените илузии. Сепак, други можат да му помогнат да ги оствари … More Индивидуалноста на аспирантот и Редот

Под Бајракот на Волјата

Несомнено, мораме да признаеме дека на секој од нас му недостасува некоја способност. Меѓу бескрајните можности на Нуит секогаш постојат некои кои немаат аналогни точки на контакт со секој даден Ку. На пример, Ку на машкото тело неможе да се оствари преку квалитет на мајчинство. Секоја таква празнина мора да се прифати како нужно ограничување, без … More Под Бајракот на Волјата

За Вистината

Таа иста Вистина, која е Светлина, која се подразбира во секоја искра на Разбирливото, што е таа ако не Себството на Секој Човек? Таа е она кое го одредува секоe негово движење, она кое лежи најблиску до неговото срце и душа, и навистина претставува нивна главна пружина и бројчаник, принцип на одделување и на мерење. Иницијацијата, … More За Вистината

Препород на Магиката – За Телема

Универзумот е исполнување и вкупен збир на сите можности. Навистина може да се каже дека тоа е така по дефиниција. Свесното суштество, т.е. еден индивидуален центар на свесност, Монада – неможе да поседува квалитети по себе. Нејзината идеја за постоењето не само на Универзумот туку и на самата себе очигледно зависи и се совпаѓа со … More Препород на Магиката – За Телема

Мали есеи кон вистината – Љубов

 “Мали есеи кон вистината” од Алистер Кроули Формулата на Тетраграматонот е совршен математички израз за Љубовта. Нејзината суштина е следнава: секои две работи се соединуваат со двоен ефект; првин уништување на двете, проследено со екстаза која се должи на олеснувањето од напорот на одвоеност; потоа создавање на трето нешто, проследено со екстаза на оствареното постоење, … More Мали есеи кон вистината – Љубов

Магика vs Зло

Злото е синоним за неуспех. Ние немаме ништо со нижиот волшебник, кој се продава себеси како роб на некој “ѓавол”. Тоа е антитеза на магиката. Целта е да се заповедаат духовите. Добро, тогаш да претпоставиме дека почнуваме на еден глуп, себичен и алчен начин т.е. се обидуваме да ги натераме духовите да ни донесат злато. … More Магика vs Зло

ΚΕΦΑΛΗ KB

ДЕСПОТ Келнерите на најдобрите ресторани се потсмеваат на целиот свет; тие го проценуваат секој муштерија според неговата сопствена вредност. Јас тоа го знам сигурно, затоа што секогаш постапуваат со мене со длабоко почитување. Така тие ми ласкаа до толку што ете ги фалам вака јавно. Сепак тоа е вистината; тие се остроумни затоа што служат, и затоа … More ΚΕΦΑΛΗ KB