Учење, The Path Within

Наслагите на сопството не се разлабавуваат со само еден удар. Продолжи со читање Учење, The Path Within

Advertisements

Само Еден јас барам…

 

Што да правам, о муслимани?
Оти и самиот веќе не се препознавам.

Не сум ниту христијанин, ни Евреин, ни зороастриец,
ниту муслиман, не сум ниту од Исток, ни од Запад (1),
ни од копно ни од море, не потекнувам ни од природата,
ни од небесата во нивниот вртеж.

Не сум ни од земја ни од вода, ни од воздух ни од оган;
не сум ни од небо, ни од прашина; немам ни постоење ни битие.

Не сум ни од Индија, ни од Кина, ни од Булгар, ни од Саксин,
не сум ниту од кралството на Ирак, ниту од земјата Корасан.
Не сум ни од овој ниту од оној свет, ни од рајот ниту од пеколот,
не сум ни од Адам ни од Ева, ни од Едем ни од Ризван.

Моето место е да бидам без место, трага ми е да сум без трага.
Продолжи со читање “Само Еден јас барам…”

Опасности од Мистицизмот

Преземено од официјалната страница на
О.Т.О. Македонија

“Срдечно Посветено На Артур Едвард Вејт”[1]

НЕОБИЧНА идеја упорно се шири, и се чини добива поддршка, дека мистицизмот е “Безбедна” Патека до Највисокото, а пак магиката е опасниот пат кон најниското.

Треба да се дадат неколку коментари по повод ова тврдење. Може да се сомневаме дали воопшто некоја вредна работа е безопасна, и може да се чудиме каква опасност може да му се закани на човекот чија цел е неговото сопствено и целосно уништување. Може, исто така, малку заканувачки да се насмевнеме на интегритетот од оние, кои се обидуваат да ја вклучат сета Магика под Црна Магика, каков што е тековниот трик на Мистичниот Милитант овде на земјава. Продолжи со читање “Опасности од Мистицизмот”

САМЕК – Vol. III No. 01

САМЕК е весник во кој што може да најдете интересни размисли со кои ќе Ви се доближи Законот на Телема подобро, весник во кој можете да најдете многу патокази кои ќе Ви помогнат по Вашиот пат. Продолжи со читање САМЕК – Vol. III No. 01

Достигнување на среќата

„Препород на Магиката“, А. Кроули – достапна на македонски јазик
Преземено од првата веб страница на „Трину Кампот“ – О.Т.О.

Преформулирање на целта од мистичните учења

Најдобрите и најмудри луѓе постојано барале решение за проблемот на човечката тага.
Постои нешто кое лутачките аскети отсекогаш го знаеле. Кој и да рекол дека:” Кралството небесно е во вас” сигурно го знаел најдоброто решение на проблемот.

Човекот во реалноста е само малку подолу од ангелите. Тој е понезависен од околностите отколку што се свесни повеќето луѓе. Среќата не е потполно надвор од неговиот дофат како што претпоставуваат оние кои не се искачуваат на духовните планини.

Сепак, постојат лекови кои се поблиску од моќната пирамида Чого Ри, и од шаторскиот павилјон на масивот Канченџунга.

Продолжи со читање “Достигнување на среќата”