Само Еден јас барам…

Не сум ниту христијанин, ни Евреин, ни зороастриец,
ниту муслиман, не сум ниту од Исток, ни од Запад,
ни од копно ни од море, не потекнувам ни од природата,
ни од небесата во нивниот вртеж. … More Само Еден јас барам…

Опасности од Мистицизмот

Преземено од официјалната страница на О.Т.О. Македонија “Срдечно Посветено На Артур Едвард Вејт”[1] НЕОБИЧНА идеја упорно се шири, и се чини добива поддршка, дека мистицизмот е “Безбедна” Патека до Највисокото, а пак магиката е опасниот пат кон најниското. Треба да се дадат неколку коментари по повод ова тврдење. Може да се сомневаме дали воопшто некоја … More Опасности од Мистицизмот

Достигнување на среќата

„Препород на Магиката“, А. Кроули – достапна на македонски јазик Преземено од првата веб страница на „Трину Кампот“ – О.Т.О. Преформулирање на целта од мистичните учења Најдобрите и најмудри луѓе постојано барале решение за проблемот на човечката тага. Постои нешто кое лутачките аскети отсекогаш го знаеле. Кој и да рекол дека:” Кралството небесно е во … More Достигнување на среќата

За симболите, праксите и нивното погрешно разбирање

“It was, according to the magic ritual, a young goat of a year old, virgin, and without defect.”
“A real young he-goat?”
“Doubtless. Understand that it was neither a child’s toy, nor a stuffed animal.”

Eliphas breathed again.

“Good,” thought he; “this man is not a sorcerer worthy of the stake. He does not know that the abominable authors of the grimoire, when they spoke of the ‘virgin he-goat,’ meant a little child.” … More За симболите, праксите и нивното погрешно разбирање

За Истрајноста, Иницијацијата и Искушението – суфиска сказна

Ова е сказната за Ебу Јакуб Јусуф ибн ел-Хусејн Арази и неговата потрага по Највисокото и Највнатрешното! Ова се Трите И (Истрајност, Иницијација, Искушение)  кои ги водат аџиите по Патеката кон Неизговорливото!