Петте татви, нивно комбинирање и другите системи

Ако ја погледнете Вашата Liber 777 ќе може да поврзете многу различни системи дадени во табелите на книгата и да создадете Ваш универзум во разбирањето на елементите и нивното влијание. … More Петте татви, нивно комбинирање и другите системи

Advertisements

Dharana – Контрола на мислата

Најдобра пракса со која секој започнува е да се седне во својата положба, да се смири телото, да се урамнотежи здивот – енергијата и да се визуелизира за почеток некој едноставен предмет. … More Dharana – Контрола на мислата

Јога за грубијани

Извадок од „Осум лекции за Јога“ од А.Кроули Прави што ти е воља и тоа нека биде цел Закон. МОЈА ВОЛЈА Е ДА ГО ОБЈАСНАМ ПРЕДМЕТОТ НА јогата со јасен јазик, без прибегнување кон жаргон или изнесување фантастични хипотези, со намера оваа голема наука од универзална важност да биде целосно сфатена. Бидејќи како и сите големи … More Јога за грубијани