Мал Истерувачки Ритуал на Пентаграм – 2

Мал Истерувачки Ритуал на Пентаграм Телемитите секој ритуал го започнуваат свртени кон Болескин (телемитската Кибла). За тоа може да побарате на нет повеќе. Овде ќе го изоставиме текстот од ритуалот (кој што може да се најде на интернет без проблем), само ќе дадеме некои објаснувања и информации за да можете сами да откривате многу повеќе. … More Мал Истерувачки Ритуал на Пентаграм – 2