Мал Истерувачки Ритуал на Пентаграм – 2

Мал Истерувачки Ритуал на Пентаграм

Телемитите секој ритуал го започнуваат свртени кон Болескин (телемитската Кибла). За тоа може да побарате на нет повеќе.
Овде ќе го изоставиме текстот од ритуалот (кој што може да се најде на интернет без проблем), само ќе дадеме некои објаснувања и информации за да можете сами да откривате многу повеќе.

I. За кабалистичкиот крст

Кабалистичкиот крст се изведува пред и после секој истерувачки или призивен ритуал. За да се разбере целта и потребата од овој ритуал, ќе го разгледаме неговото изведување во однос на Дрвото на Животот.

Continue reading “Мал Истерувачки Ритуал на Пентаграм – 2”

Advertisements