За чистата волја, ослободена од страста за резултат

„За чистата волја, неослабена од причина,
ослободена од страста за резултатот,
секој пат е совршен.“
Книга на Законот, I:44

 

Прави што ти е волја и тоа нека биде целиот Закон

 

Цитатите што следуваат подолу, искористени како доказ на тезата која мислам да ја презентирам пред вас, не се на македонски јазик, а и подобро е понекогаш да се сподели размисла во оригинална форма, за да не се загуби нешто при преводот. Извадоците што следуваат се мали, од неколку коментари на „Книгата на Законот“, пишувани во различни временски периоди, од „Багавад Гита“, од „Законот е за Сите“, коментари на „Книгата на Законот“ од страна на Кроули (достапна на македонски јазик).

Continue reading “За чистата волја, ослободена од страста за резултат”

Advertisements

За вистината – внатре или надвор?

Прави што ти е волја и тоа нека биде целиот Закон.

„What is Truth?
It is absurd to attempt to define it, for when we say that S is P, rather than S is Q or S is R, we assume that we already know the meaning of Truth. This is really why all the discussions as to whether Truth depends on external correspondence, internal coherence, or what not, neither produce conviction, nor withstand analysis. Briefly, Truth is an idea of a supra-rational order, pertaining to Neschamah, not to Ruach.“
— Мали Есеи кон Вистината, А. Кроули

Continue reading “За вистината – внатре или надвор?”

Законот на Слободата

Трактат на Τо Μέγα Θηρίον  666
Кој што е Магус 9° = 2 A.’.A.’.

Прави што ти е волја и тоа нека биде целиот Закон

I

Често ме прашуваат зошто ги започнувам моите писма на овој начин. Без разлика дали и пишувам на мојата дама или на мојот касап, секогаш започнувам со овие единаесет зборови. Зошто, како инаку би требало да започнам? Кој друг поздрав би бил толку мил? Види, брату, ние сме слободни. Радувај се со мене, сестро, не постои закон над Прави што ти е волја! Continue reading “Законот на Слободата”

Секоја ѕвезда има своја природа…

„Тој што е праведен и ќе остане праведен; тој што е гнасен и ќе остане гнасен.“
– Liber AL – II:57

Continue reading “Секоја ѕвезда има своја природа…”