Абрасакс или Абраксас – Богот кај Гностиците

Се надевам дека се повеќе читатели на овој есеј до сега се слушнале за Абраксас како поим во раниот Гностицизам и дека овој текст само ќе ги прошири нивните хоризонти и ќе им даде нови идеи и правци, како и информации за што Абраксас би можел да значи и гледано од Телемитски аспект, кое би можело да биде неговото место или пак поврзаноста со неговата симболика во Новиот Еон.

Continue reading “Абрасакс или Абраксас – Богот кај Гностиците”

Advertisements

БАБАЛОН – Краток осврт кон Бројот

Прави што ти е волја и тоа нека биде целиот Закон

ВО една наша книга, која сега е достапна на македонски јазик, стои ова поглавје:

49
ΚΕΦΑΛΗ ΜΘ

Седум се превезите на танчарката
во харемот на Тоа.
Седум се имињата
и седум се светилкитe покрај Нејзиниот кревет.
Continue reading “БАБАЛОН – Краток осврт кон Бројот”

Тест за Езотерија (прашања кои ме потикнаа да научам повеќе)

Во овие редови подолу ќе наидете на тест, чии прашања опфаќаат широк спектар на теоретски знаења од повеќе области кои ги знаеме под едно име: езотерија.

Тестот е за оние кои ги интересираат науките како што се кабала, церемонијална магика, јога, астрологија, тарот итн и пред се : ПРАКСА. Со овој тест ќе дознаете за себе колку теоретско знаење имате од овие области кои ве интересираат и кои ги изучувате или би требало да ги изучувате, ако ви е волја тоа. Можеби ќе потикне да проучувате поревносно за да во иднина имате солидна и квалитетна пракса од дадените науки.

Иако О.Т.О. како Ред ги изучува и практикува овие науки како што пишува и во Манифестот на О.Т.О.

The aims of the O.T.O. can only be understood fully by its highest initiates; but it may be said openly that it teaches Hermetic Science or Occult Knowledge, the Pure and Holy Magick of Light, the Secrets of Mystic attainment, Yoga of all forms, Gnana Yoga, Raja Yoga, Bhakta Yoga and Hatha Yoga, and all other branches of the secret Wisdom of the Ancients.
In its bosom repose the Great Mysteries; its brain has resolved all the problems of philosophy and of life.
It possesses the secret of the Stone of the Wise, of the Elixir of Immortality, and of the Universal Medicine. Continue reading “Тест за Езотерија (прашања кои ме потикнаа да научам повеќе)”