Абрасакс или Абраксас – Богот кај Гностиците

Абраксас се појавува како суштество со човечко тело, глава на петел, во едната рака држејќи меч, а во другата штит. Место нозе тој стои на две змии… … More Абрасакс или Абраксас – Богот кај Гностиците

Advertisements

БАБАЛОН – Краток осврт кон Бројот

Збирот на Адутите е XXXVI кој што со просто собирање на двата броја добиваме IX, што во таротот е Адутот Пустиник. Ако ги собереме сите броеви од I до XXXVI добиваме DCLXVI, бројот на Ѕверот. … More БАБАЛОН – Краток осврт кон Бројот

Тест за Езотерија (прашања кои ме потикнаа да научам повеќе)

Во овие редови подолу ќе наидете на тест, чии прашања опфаќаат широк спектар на теоретски знаења од повеќе области кои ги знаеме под едно име: езотерија. Тестот е за оние кои ги интересираат науките како што се кабала, церемонијална магика, јога, астрологија, тарот итн и пред се : ПРАКСА. Со овој тест ќе дознаете за себе … More Тест за Езотерија (прашања кои ме потикнаа да научам повеќе)