Химна за Пан

Ова е музичка интерпретација на поемата со исто име поместена во Книга 4 – Магика од А. Кроули, точно на почетокот на третиот дел од книгата, насловен како Магика во Теорија и Пракса. Текстот на поемата следува под видеото. Уживајте. Thrill with lissome lust of the light, O man! My man! Come careering out of the … More Химна за Пан