За Цитатите и Мрзливоста на читателот

Прави што ти е волја и тоа нека биде целиот Закон. Бидејќи многумина налетувале на вакви „цитати“ од Кроули, од нашите Свети книги од Класа А и мислат дека од еден цитат од неколку реченици се е кажано, се е доловено, се е јасно – да Ви објаснам за оваа слика подолу која е одличен пример … More За Цитатите и Мрзливоста на читателот

За Едукацијата на Децата

I Секое дете мора да ја развие својата сопствена Индивидуалност и Волја и да ги отфрли туѓите идеали. Во Кефаловиот Манастир на Телемата неговата снаодливост и оргиналност е спротивставена на различна околина. Тоа е соочено со разни проблеми како што се пливањето, планинарењето, домашната работа и е оставено само да ги реши на свој начин. … More За Едукацијата на Децата