За Цитатите и Мрзливоста на читателот

 

Прави што ти е волја и тоа нека биде целиот Закон.

Бидејќи многумина налетувале на вакви „цитати“ од Кроули, од нашите Свети книги од Класа А и мислат дека од еден цитат од неколку реченици се е кажано, се е доловено, се е јасно – да Ви објаснам за оваа слика подолу која е одличен пример како ништо не може вистинито да Ви се предаде преку цитати, ако не сте го прочитале делото од каде што е цитатот или пак ако во иднина не седнете да го прочитате тоа дело.

Temple of Solomon the King, Equinox, Vol.i No.3

 

Цитатот од горната слика е од „Храмот на Кралот Соломон“, Еквинокс Том I, Бр.3. Еквиноксите се официјално гласило на Редот кој го знаете под буквите A.’.A.’. за кој што се вели следново:

„Thou wilt note that We have written unto thee more as a member of the O.T.O., than in thy capacity as of the A.·.A.·., for the former organization is co-ordinate and practical, and concerns itself with material things. But remember this clearly, that the Law cometh from the A.·.A.·., not from the O.T.O. This Order is but the first of the great religious bodies to accept this Law officially, and its whole Ritual has been revised and reconstituted in accordance with this decision.“
–  Liber CCC, Khabs am Pekht

Ова е многу битно како информација. За да знаете каде да читате, кој да читате и нормално, зошто да читате – ако не сте мрзливи.

Пред цитатов што е ставен на сликава и од која њу-ејџерите и сите light-minded луѓе, кои се задоволуваат со трошки – веднаш ќе гракаат за просветлувања, старо-еонските „мистици“ ќе зборуваат за егоизам и многу други безбројни глупости кои немаат врска едно со друго – нормално, ниту со Телема.

А што всушност се зборува во овој дел од книгата од каде што некој намерно или не го искасапил овој цитат даден на сликата? Не знаете?
Се зборува за магискиот круг, за првото стапнување на Аспирантот на патеката, за изборот на лево или десно… која во следниот дел е споредена како тоа отприлика изгледа за Магусот. Но, тоа го нема во цитатот тука на сликава, нели?

Во делот што недостасува, а содржи многу значајна информација за правилно разбирање на целиот текст се зборува всушност за аспирантот, кој што мора да разбере дека кругот е еден.
Има одење на лево и на десно. Дека за Магусот ниту има одење, тој знае каде да го прекине кругот и од него да направи пентаграм, хексаграм, цел универзум. За ова можеби би требало да погледнете во Liber B vel Magi svb figura I, A.’.A.’. Издание во Класа А.

Аспирантот кој започнува да го истражува кругот, истражувајќи се себе си – мора да го најде тој „keystone“ кој што се споменува на сликава подолу…

И за да не зборуваме напамет, да споделеме што има пред овој искасапен цитат погоре даден на сликата и што се може да дознате само ако прочитате околу тој цитат, не пак да седнете целата книга да ја прочитате!

Пред цитатов на сликава стои ова:

„But first he (the Aspirant) must travel the circumference of the circle; and, when mystically he has discovered that the goal is the starting-point, and where he entered that circle there also will it break and open out, so that the adytum of its centre becomes as an arch in its outer wall, then indeed will he be worthy of the name of Magus.“
Temple of Solomon the King, Equinox Vol. I, No. 3

Трите точки што се испуштени се всушност „to this arch“ , а целиот цитат е:

„The keystone to this arch some have called God, some Brahma, some Zeus, some Allah, some even IAO the God of the sounding name; but in truth, O seeker, it is Thy-SELF — this higher dimension in which the inner becomes the outer, and in which the single Eye alone can see the throbbing heart, Master of the entangled skein of veins. “

Како што гледате, сосема друга светлина и знаење е пренесено во текстот ако го знаете целиот текст, кој што многумина не се осудуваат да седнат и да истражуваат за да ја дознаат вистината за делата на Кроули, за Законот на Телема, за новите мистерии во Еонот на Крунисаното и Освојувачко Дете, Хорус.

Затоа постојано велам и ќе Ве потсетувам дека ми немаат вредност Вашите размисли за Кроули, Телема, О.Т.О., тајни редови, иницијации – од едноставни причини изнесени погоре, кои ќе ги повторам во скратена форма:
немате ниту знаење, ниту искуство, ниту волја, а најмалку потреба од сите овие работи поврзани со темите изнесени претходно, а за кои стрмоглаво дотрчувате да ги коментирате погрешно во хаосот на Вашето незнаење за овие ствари насекаде по интернетот.

Читајте, запознавајте, истражувајте – а потоа, ако Ви е волја – отфрлајте!

Не може повеќе Вашите комплекси да ги криете во темите на „езотријата“ и работи кои малку се познати на луѓето.
Овие работи сега се наука кои имаат свој, научен метод – нема повеќе криење. Ќе се зафатите со работа и ќе ги решите мистериите на Вашата душа и ум!

Љубовта е закон, љубов под волја

Advertisements

За Едукацијата на Децата

I

Секое дете мора да ја развие својата сопствена Индивидуалност и Волја и да ги отфрли туѓите идеали.
Во Кефаловиот Манастир на Телемата неговата снаодливост и оргиналност е спротивставена на различна околина.
Тоа е соочено со разни проблеми како што се пливањето, планинарењето, домашната работа и е оставено само да ги реши на свој начин.
Неговата потсвест е импресионирана со читање на книжевни ремек-дела, кои се оставени да се инфилтрираат во неговиот ум автоматски без одредена селекција или барање на свесно разбирање.
Ништо не се поучува освен како тоа да мисли самото за себе.
Тое е третирано како одговорно и независно битие кое се охрабрува во самодовербата и се почитува при самопотврдноста.

II

Едукацијата е помагање на душата да се изрази себеси.
Секое дете треба да се запознае со сите можни проблеми и да се остави само да си ги регистрира сопствените реакции; тоа треба да се соочи со сите непредвидливи ситуации се додека не ги совлада успешно истите.
Не треба да се влијае на неговиот ум, туку треба само да му се понудат сите услови на одгледување. Неговите вродени квалитети ќе го оспособат да одбере погодна храна за неговиот темперамент.
Почитувајте ја неговта индивидуалност! Посветете го целиот живот за надзор на детето, без коментари.
Вистината учи на разбирање, слободата ја развива волјата, искуството донесува досетливост, независноста ја инспирира самодовербата. На тој начин успехот станува загарантиран.

III

Секое дете е Бог на својот сопствен Универзум, а едукацијата ја развива неговата контрола.
Не смее да се подучува ништо освен како да владее со својата околина.
Вистината е првиот услов; тоа мора да ги согледа сите факти научно.
Храброста е втор услов; тоа мора да ги зграпчи сите факти одлучно.
Организацијата е третиот услов; мора да ги интегрира сите импресии и прописи.
Мора да биде дозволен апсолутен авторитет над неговите реакции, но неговата тенденција да се прелаже себеси или да бега од реалноста мора да се каутеризира со упорно соочување со одбивните реалности.
Тоа мора да знае незамаглено, да се осмелува бестрашно, да одлучува интегрално и да молчи возвишено.

IV

Едукацијата ги припрема индивидуите да се соочат со средината.
Од детството децата треба да се соочат со фактите кои се незагадени од објаснувањата.
Оставете ги да мислат и да делуваат за себе; оставете го нивниот вроден интегритет да се иницира самиот себе!
Наведете ги да ги истражуваат сите животни мистерии, да ги надминат сите опасности.
Лажноста и стравот се нивни единствени непријатели.
Нека присуствуваат на раѓањето, бракот, смртта; нека слушаат поезија, филозофија, историја; принудете ги на разбирање, но не и негово дефинирано изразување.
Наведете ги да се соочат со гребени, големи бранови, животни, и така сами да ја пронајдат сопствената формула на освојувањето.
Доверете им ја вистината неуморно, внимавајќи само да го направите нејзиниот опсег серазбирлив; доверете им ја за да ја употребат.

V

Нека децата се едуцираат себеси да бидат самосвојни. Оние кои ги тренираат на стандардите ги осакатуваат и деформираат.
Туѓите идеали наметнуваат паразитски перверзии.
Секое дете е Свинга; никој не ја знае неговата вистина освен тоа самото; претпоставете Незнаењето да ја иницира Изида?
Нека Свингата размислува за својата тајна: се додека дојде нејзиниот час; човек може да и помогне само ако ја остави да контемплира на егзистенцијата. Нека ги согледа сите тајни на Земјата и Небото.
Чувајте ја неповредена; зајакнете ја со сукцесивни борби.
Нека биде сезнајна, омнипотентна, усовршена преку сопствената Доблест да и служи на својата цел – индивидуално, независно, иницирано – вистинско јас!

VI

Учителите – Прокрусти (Прокруст бил личност од грчката митологија кој ги приспособувал патниците да се соберат во неговиот кревет, или преку истегнување или преку ампутација на нивните екстремитети), кои се замислуваат себеси “мерило на човештвото”, ги деформираат децата намерно со Идеали.
Градинарите никогаш не го прилагодуваат опиумот како и компирите; тие го одгледуваат секое растение според неговата норма, кон совршенство во неговите посебни карактеристики.
Дури и елементарното образование треба да биде адаптирано на индивидуите; секој ум си е посебен на свој начин. Зошто да не ги поставиме момчешките тела во гипсените калапи на “Совршенството”?
Секој притисок на пластичниот материјал е опасен, зашто ги спречува сопствените вистински тенденции и ги изопачува своите пропорции. Огромниот пораст ги компензира ограничувањата.
Едукацијата мора да го приспособи умот да се соочи со сите непредвидени можности, интерпретирајќи, судејќи и реагирајќи онака како што налагаат индивидуалните потреби.

VII

Повеќето луѓе ги измамуваат децата намерно, наведувајќи ја нужноста како штит. Една измама ги збунува правилните концепции; мозокот збунет наскоро пронаоѓа конфликтни докази. Контрадикцијата помеѓу посматраните факти и учењето ја револтира нивната праведност.
Децата се сомневаат во Универзумот; интелегенцијата се револтира; годините на болната несигурност ја одмаздуваат оригиналната измама. Децата, истотака се учат да фалсификуваат, корумпираат, негираат или да забораваат факти; забранети за нивно соочување.
Ракувајќи со погрешни оружја, тие се среќаваат со непознати и лажни непријатели.
Природата ги претвора во предавници; тие не си веруваат себеси; како Гилбертовиот билијардски измамник, тие играат на лажното платно со искривени билијардски стапови и елиптични билијардски топки.

VIII

Во Кефаловиот Манастир на Телемата децата се како возрасните. Реалностите се нивно право; тие посматраат непристрасно и делуваат одговорно. тие се приморани да се ослободат себеси од градираните опасности. Тие вежбаат, пливаат, планинарат, играат игри, го истражуваат градот или земјата сами; тие слушаат проверени зборови. Ги користат своите умови соодветно, никогаш во присилена форма.
Тие го учат согледувањето на вистината, храброста, учтивоста и независноста; да си ја гледаат својата работа, почитувајќи ги правилата на другите, истовремено презирајќи го мешањето во работта на другите.
Со прецизно сваќање на реалностите и соодветното делување на нив, наместо плачење, приклонување, безрбетност и “присилно верување”, тие загосподаруваат со себе и со околината.

IX

Младите умови ги складираат сетилните импресии без нужно да просудуваат за нив.
Повисоките ментални особини се развиваат постепено.
Криминал е да се форсира растот, особено во догматски правци. Размислувањето, класификацијата, координацијата се изуми на растечкиот ум за справување со насобраните детали.
Едукацијата треба едноставно да ги надополни фактите, разбирливи или не, од секаков вид. Избегнувајте коментари, објаснувања, морални осуди; детскиот ум мора да управува со својот материјал.
Вистината мора да се поучува како услов на вистински односи, храброста како услов на исправната реакција.
Индивидуата дорасната на околината, се развива до совршенство. Децата едуцирани на овој начин се апсолутно свои, прилагодени да го сватат еден акт како дел од самостојната еволуција.

X

Еволуцијата бара исклучителни индивидуи, поприкладни на околината од нивните другари. Видовите просперираат преку имитирање на успешните ексцентрици.
Медиокритетот, самонаречената моралност, го заштитува неспособниот, но го спречува прогресот, ја обесхрабрува снаодливоста и го осигурува потполното руинирање на расата.
Стандардите на едукација, идеалите на Добро и Зло, конвенциите, закониците, верувањата го стагнираат Човештвото.
Охрабрете ги оригиналните индивидуи.
Чувајте се од квадратирање на главниот столб, или од неговото издигнување над ѓубрето.
Медиокритетството сакаше Китс да биде аптекар, Гејџин банкар, Клав чиновник, Мухамед камилар!
Природата има потреба од благодарност
Виталноста ја потврдува разновидноста.
Истакнатоста го донесува прогресот.
Супериорноста го зачувува опстанокот.
Абнормалноста ја спречува атрофијата
Размножувајте го Бехемот!

XI

Секое дете е апсолутно.
Не осмелувајте се да му создавате предрасуди или да го ограничувате!
Дајте му на семето фер игра да проникне!
Во зрелоста неговиот ум ќе го усоврши својот вистински плод, кој е самоодреден и самоизбран!
Се осмелуваш ли да ја свиткаш таа нежност кон твоите каприци и теории?
Кој те преколнува да ги проценуваш Чудата скриени од твоите очи?
Наметник, глупав! Дали твоите претпоставки гарантираат чудесна мудрост?
Оставете го да ги сретне и измери работите, да ги одмери своите сили, да ја премине безбедно бездната – Земјата пее: “Ако знаеш и сакаш, ти можеш!”

Извадок од книгата: “Препород на Магиката”
Од Алистер Кроули, достапна на македонски јазик.