O.T.O. – Македонија

Oфицијални О.Т.О. Тела во Република Македонија „Во магискиот хексаграм… свртениот надолу црвен триаголник е оној на Хорус, знак посебно откриен лично од него, при Рамнодневницата на Боговите.“ — Книга на Лаги, А. Кроули Официјални страници на Телата Ordo Templi Orientis – Македонија, официјална страница на О.Т.О. во Македонија Secret Fire Ложа, Скопје – Официјална страница на Ложата … More O.T.O. – Македонија