Only one fish-hook can draw me out

she is the partner and fulfillment of The Fool. She is the ultimate illusion which is manifestation; she is the dance, many-coloured, many-wiled, of Life itself. Constantly whirling, all possibilities are enjoyed, under the phantom show of Space and Time: all things are real, the soul is the surface, precisely because they are instantly compensated by this Adjustment. … More Only one fish-hook can draw me out

Advertisements

Петте татви, нивно комбинирање и другите системи

Ако ја погледнете Вашата Liber 777 ќе може да поврзете многу различни системи дадени во табелите на книгата и да создадете Ваш универзум во разбирањето на елементите и нивното влијание. … More Петте татви, нивно комбинирање и другите системи

Четирите елементи во херметизмот

Целта на есејот е колку што можеме повеќе атрибуции (низ различни системи, кои навидум зборуваат за различни работи) поврзани преку позната работа да ги поврземе во разбирлив систем. Овој метод сигурно Ви е познат ако некогаш барем малку сте се заморувале со запознавање или проучување на кабалата… … More Четирите елементи во херметизмот

Гностичкото Кредо на Гностичката Католичка Црква

Ecclesia Gnostica Catholica is an inseparable part of Ordo Templi Orientis; and the Gnostic Mass is one of the official rituals, more specifically the central ritual, of Ordo Templi Orientis. … More Гностичкото Кредо на Гностичката Католичка Црква

Сигили на Седумте Свети Планети

Во овој текст ќе се обидам да ги преставам сигилите на силите кои се врзани со седумте свети планети на Дрвото на Животот. За да добиете максимум од минимум читање ќе мора да дадеме дефиниции и објаснувања на тоа што се сигили, зошто секоја планета има повеќе сигили, како се цртаат истите и по кој … More Сигили на Седумте Свети Планети