За отстранувањето на превезот

Кога се работи за откривањето на својата вистинска суштина, иницијација и прифаќањето на Законот на Слободата, неопходно е дуалноста на нашиот ум да се изгуби помеѓу нашата решителност, храброст и Волја и сметам дека секоја Ѕвезда која што вистински сака да ја соблече одеждата на стариот еон ќе го најде својот Пат откривајќи ги и апсорбирајќи ги радостите на нашата Дама Нуит. … More За отстранувањето на превезот

Advertisements

За симболите, праксите и нивното погрешно разбирање

“It was, according to the magic ritual, a young goat of a year old, virgin, and without defect.”
“A real young he-goat?”
“Doubtless. Understand that it was neither a child’s toy, nor a stuffed animal.”

Eliphas breathed again.

“Good,” thought he; “this man is not a sorcerer worthy of the stake. He does not know that the abominable authors of the grimoire, when they spoke of the ‘virgin he-goat,’ meant a little child.” … More За симболите, праксите и нивното погрешно разбирање

Знакот на Ѕверот – Liber V vel Reguli

Овој ритуал е бесцелно да се објаснува тука целосно. Знаците, симболите , движењата – се поврзани со премногу различни системи за да може во еден краток есеј да се даде целосно и задоволително објаснување на истиот. Со истражување и практикување – може многу да постигне самиот Магичар. … More Знакот на Ѕверот – Liber V vel Reguli

Стела на Откровението

Информации кои ќе ви помогнат да создадете поголема слика во врска со Стелата на Откровението Книга на Мртвите (Папирусот на Ани) – редактирано од египтологот Вилијам Баџ Еквинокс на Боговите Теологија – О.Т.О. Голема Ложа на Америка Стела на Откровението – О.Т.О. Ирска Стелата на Анк-аф-ан-Консу – Wikipedia.com Стела на Откровението – Hermetic.com Стела на Откровението – Thelema … More Стела на Откровението

НЕКОИ ДОПОЛНИТЕЛНИ ЗАБЕЛЕШКИ ЗА LIBER RESH

Frater SiLVeSTeR Неодамна Телемитскиот свет беше потресен од замената на еден збор од Обожувањата AL III:37, од “Аум! нека тоа ме исполни!” во “Аум! нека тоа ме убие!”. Мнозинството Телемити не се свесни дека Обожувањата на Сонцето, онака како што се дадени во јавно достапната верзија на Книгата CC, се нецелосни. Овој текст е поттик … More НЕКОИ ДОПОЛНИТЕЛНИ ЗАБЕЛЕШКИ ЗА LIBER RESH

Вие сте против народот

Извадок од „Законот е за Сите“, А.Кроули „Вие сте против народот, О мои избрани!“ –   Liber AL vel Legis Под “народ” се мисли на таа дволична, расплакана, ропска раса од бичувани пци, кои одбиваат да ја прифатат својата божествена суштина. Толпата е секогаш заплашена за своето парче леб и путер (доколку нејзините тирани воопшто … More Вие сте против народот