Есеи – Тема Ритуали

Листата подолу ги содржи сите есеи до овој момент на блогот, кои на некој начин се поврзани со церемонијална магика и изведување ритуали, без разлика дали содржат директно објаснување на самите Ритуали или пак на „таен“ начин даваат објаснување преку други Науки за тоа што се може да се искористи за правилно изведување на Ритуалите.

Прочитајте, истражувајте, спознајте – повеќе!

Continue reading “Есеи – Тема Ритуали”

Advertisements

Тест за Езотерија (прашања кои ме потикнаа да научам повеќе)

Во овие редови подолу ќе наидете на тест, чии прашања опфаќаат широк спектар на теоретски знаења од повеќе области кои ги знаеме под едно име: езотерија.

Тестот е за оние кои ги интересираат науките како што се кабала, церемонијална магика, јога, астрологија, тарот итн и пред се : ПРАКСА. Со овој тест ќе дознаете за себе колку теоретско знаење имате од овие области кои ве интересираат и кои ги изучувате или би требало да ги изучувате, ако ви е волја тоа. Можеби ќе потикне да проучувате поревносно за да во иднина имате солидна и квалитетна пракса од дадените науки.

Иако О.Т.О. како Ред ги изучува и практикува овие науки како што пишува и во Манифестот на О.Т.О.

The aims of the O.T.O. can only be understood fully by its highest initiates; but it may be said openly that it teaches Hermetic Science or Occult Knowledge, the Pure and Holy Magick of Light, the Secrets of Mystic attainment, Yoga of all forms, Gnana Yoga, Raja Yoga, Bhakta Yoga and Hatha Yoga, and all other branches of the secret Wisdom of the Ancients.
In its bosom repose the Great Mysteries; its brain has resolved all the problems of philosophy and of life.
It possesses the secret of the Stone of the Wise, of the Elixir of Immortality, and of the Universal Medicine. Continue reading “Тест за Езотерија (прашања кои ме потикнаа да научам повеќе)”