Subdue thy fear and thy disgust

„In the sphere I am everywhere the centre, as she, the circumference, is nowhere found.
Yet she shall be known & I never.“
Liber AL vel Legis svb figurâ CCXX
In another book, also in Class A, are written these passages:

„Go thou unto the outermost places and subdue all things.
Subdue thy fear and thy disgust. Then— yield!“
Liber Cordis Cincti Serpente sub figûra אדני

Advertisements

Петте татви, нивно комбинирање и другите системи

Во секој систем на иницијација познат на Земјата, постои оваа поделба во кој преку елементите, се расчленува истиот за да полесно се практикува истиот во секој сегмет од животот на човекот.

Како што знаеме, постојат четири елементи и тоа: земја, вода, воздух и оган. Со нивно правилно мешање во соодветни пропорции во дадени ситуации, може да се создаде петти елемент, познат како Дух, кој што е симбиоза, последица од тоа правилно мешање на четирите елементи.

Овде нема да зборуваме премногу за елементите и нивните карактеристики, туку ќе направиме паралела помеѓу повеќе системи, задржувајќи се повеќе на петте татви од источните школи.

Продолжи со читање “Петте татви, нивно комбинирање и другите системи”

Dharana – Контрола на мислата

Најдобра пракса со која секој започнува е да се седне во својата положба, да се смири телото, да се урамнотежи здивот – енергијата и да се визуелизира за почеток некој едноставен предмет. Продолжи со читање Dharana – Контрола на мислата

Асана – положба

Извадоци од „Магика – Книга 4“ од А. Кроули Проблемот кој е пред нас можеме да го изложиме едноставно. Човекот сака да стекне контрола над својот ум за да биде во состојба да мисли без вознемирување една одредена мисла онолку долго колку што му е волја. Првите потешкотии доаѓаат од телото кое го потврдува своето присуство со предизвикување кај жртвата чешање, и ни го одвлекува … Продолжи со читање Асана – положба