Subdue thy fear and thy disgust

„In the sphere I am everywhere the centre, as she, the circumference, is nowhere found.
Yet she shall be known & I never.“
Liber AL vel Legis svb figurâ CCXX
In another book, also in Class A, are written these passages:

„Go thou unto the outermost places and subdue all things.
Subdue thy fear and thy disgust. Then— yield!“
Liber Cordis Cincti Serpente sub figûra אדני

Advertisements

Петте татви, нивно комбинирање и другите системи

Во секој систем на иницијација познат на Земјата, постои оваа поделба во кој преку елементите, се расчленува истиот за да полесно се практикува истиот во секој сегмет од животот на човекот.

Како што знаеме, постојат четири елементи и тоа: земја, вода, воздух и оган. Со нивно правилно мешање во соодветни пропорции во дадени ситуации, може да се создаде петти елемент, познат како Дух, кој што е симбиоза, последица од тоа правилно мешање на четирите елементи.

Овде нема да зборуваме премногу за елементите и нивните карактеристики, туку ќе направиме паралела помеѓу повеќе системи, задржувајќи се повеќе на петте татви од источните школи.

Continue reading “Петте татви, нивно комбинирање и другите системи”

Dharana – Контрола на мислата

За да може да го извежбате умот да ви биде малку подобар слуга, кој што ќе ги контролира мислите кога и како доаѓаат, ќе ви понудам вежби кои не се воопшто лесни – некои дури ќе речат дека сето ова е и невозможно. Можеби е и невозможно, но ако не се обидете да издржите во праксите, секоја ваша мисла за тоа што е возможно а што не – ќе биде гледана како нереална и невистинита.

Да започнеме.

Дарана е една од осумте гранки на раџа јога.

За да може да се насочите кон праксите за контрола на мислата, мора претходно да сте ги совладале техниките како асана – положба, да имате добра пракса во пранајама – дишење. Зошто е ова важно?
Целта на асана е да заборавите буквално кажано на телото. Јогата е пракса која ви дава мир. Затоа започнуваме од најматеријалното – телото. Мораме да се ослободиме од материјалното досадувањето на петте сетила за да може да почнеме со праксите за постигнување на било какво простветлување.
Пранајама не е врзана само со дишењето како механичко дејствување, ами е врзано и со енергијата која ја има човекот, јогините ја нарекуваат прана. Добро е да се урамнотежи оваа енергија за да може да се премине на пракси кои ќе ви помогнат да ја засилите моќта на контролирање на мислата.

Најдобра пракса со која секој започнува е да се седне во својата положба, да се смири телото, да се урамнотежи здивот – енергијата и да се визуелизира за почеток некој едноставен предмет.

За едноставни предмети (а и за да научите полека нешто за езотериските симболи) најдобро е да се земат петте татви од источните школи кои може да ги поврземе со петте елементи од западната окултна школа.
Тие се:

  • Црно јајце  – Дух
  • Плав диск  – Воздух
  • Сребрена полумесечина – Вода
  • Жолт квадрат  – Земја
  • Црвен триаголник  – Оган

Пробајте да визуелизирате една од овие татви и држете го умот колку што можете подолго насочен само кон предметот. Не дозволувајте никаква мисла да влета додека умот го насочувате кон предметот. Битно е да не се пренапрегате, бидејќи нема да постигните ништо значајно со тоа.
Во овој процес битно е да ги бележите разните прекини на кои ќе наидете. Забележувајте ги како вистински научник бројот на прекини, видот на мисли кои го прекинуваат процесот на задржување на умот фокусиран на предметот, времетраењето на процесот до прекинот итн.

Откако ќе имате солидни резултати ( ќе мора да бидете сурови кон себе си додека се оценувате, ако сакате да постигнете нешто), продолжете со комбинации на петте татви. Визуелизирајте на пример плав диск во жолт квадрат или пак црвен триаголник во плав диск.
Исто така следете ги резултатите како и претходно и запишувајте.

Откако ќе имате солидни резултати преминете кон визуелизација на подвижни предмети. На пример најдобро е движење кое се повторува и кое е хармонско. Најдобро е движењето на нишало (како што имаат големите ѕидни часовници). Процесот е ист.
Држете го умот насочен кон предметот кој сте го визуелизирале, следете ги прекините ако ги има, запишувајте и надминувајте. Со пракса ќе се подобри и контролата нормално. Многу е потешко да се држи мислата врз подвижен предмет. Постојано предметот сака да „избега“ од полето на „видик“, да исчезне. Засилете ја мислата колку што можете повеќе и не дозволувајте ниту една мисла да влијае на овој процес, но како што рековме, без напрегање премногу.

Ако имате добри резултати со едно нишало, визуелизирајте нишало како стои на тркало кое се врти во насола на стрелките на часовникот. Велите дека е невозможни ниту секунда да се држи мислата врз таков систем. Рековме, додека не седнете и не ги поминете праксите, вашиот суд е невистинит и нереален.

Кога ќе добиете солидни резултати при овие пракси, преминете кон визуелизација на живи предмети. Визуелизирајте личност која вие ја цените и задржете ја мислата врз него исто како и во претходните вежби. Забележете ги прекините, видот на прекини, времетраењето на визуелизацијата и тн.

Нормално, не мора да се ограничиме само на „видот“ и обидот да задржиме некој предмет „да не исчезне“ од нашето гледиште. Може да  создавате ваши пракси кои ќе вклучуваат други сетила. Пример задржете го умот на мислата каков е вкусот на чоколадото и не дозволувајте друга мисла да го прекине овој процес, или пак задржете ја мислата на шумот на водопадот, или пак капки вода врз метал.

Небитни се сетилата, битно е вежбање на умот да држи една мисла која вие сте ја одбрале онолку колку што вие сакате, без напор, без интерференции од други мисли, без интерференции однадвор.

Мислам дека ова е доволно сега за сега. Ако го поминете ова, ќе најдеме потешки вежби за да ви покажеме дека има уште за надминување. Но сепак, секое освојување почнува со првата битка. Па воини, повелете!


 

Асана – положба

Извадоци од „Магика – Книга 4“ од А. Кроули

Cover of Magick, Liber ABA, Book 4 by Aleister...
Cover of Magick, Liber ABA, Book 4 by Aleister Crowley. (Photo credit: Wikipedia)

Проблемот кој е пред нас можеме да го изложиме едноставно. Човекот сака да стекне контрола над својот ум за да биде во состојба да мисли без вознемирување една одредена мисла онолку долго колку што му е волја.

Првите потешкотии доаѓаат од телото кое го потврдува своето присуство со предизвикување кај жртвата чешање, и ни го одвлекува вниманието на најразлични начини, тоа би се протегало, кивало и чешало и што уште не, и тоа толку упорно што Хиндусите (на својствен за нив, научен метод) измислиле посебни вежби за смирување.

Зборот Асана значи положба, но како што е случај со сите останати зборови неговото првобитно значење е изменето, и користен е да означи различна појава од страна на различни автори. Најголем авторитет што се однесува на “Јогата” е Патанџали. Тој вели:

Асана е она што е цврсто и удобно.

Во извесна смисла тоа е точно затоа што секоја положба порано или подоцна станува удобна.

Постои одредена врста на златна средина помеѓу вкочанетост и млитавост. Мускулите не треба да бидат премногу напнати, но исто така не треба да бидат потполно млитави. Пожелно е чувство на физичка будност. Помислете на тигар спремен за скок, или на веслач додека чека на сигналот за старт на трката.

*      *      *

Во текот на вежбањето ќе  се појават грчеви и замор, студентот мора да стегне заби и да пројде низ сето ова. Помалите чувства како чешање и слично ќе поминат брзо ако не се обрнува внимание на нив, но грчевите и заморот ќе бидат се понагласени кон крајот на вежбањето. Може да почнете со половина час, до еден час дневно. Студентот не смее да обрнува внимание ако процесот на “излегување” од асана биде пропратен со неколку минутно патење.

Како напредувате, неудобноста ќе се појавува се порано, во текот на едночасовното вежбање, и ќе биде толку незгодна, што губењето желба за понатамошно вежбање ќе стане несовладлива. Студентот мора да биде упорен и да не замислува дека некоја друга положба би била полесна за совладување од онаа која ја одбрал, ако  почнете да менувате положби тогаш сте изгубени.

*      *      *

Можеби наградата воопшто не е далеку: ќе се случи еден ден, болката изненадно да се заборави, исто така и присуството на телото, тогаш ќе сфатите дека до тогаш телото било ограничено од свеста, а дека свеста била свест за болка и во тој момент човекот ќе разбере поради неописливото чувство на олеснување, дека не само таа положба била неудобна во смисла на физичка удобност, туку дека секоја друга замислива положба е подеднакво болна. Тоа чувство претставува успех.

Други резултати од оваа вежба се опишани од индиски автори, кои моментално не се од наш интерес.


  • Осум лекции за јога – А.Кроули (издадена на македонски, тврди корици)
  • Магика Книга 4 – А. Кроули (издадена на македонски јазик)