Петте татви, нивно комбинирање и другите системи

Ако ја погледнете Вашата Liber 777 ќе може да поврзете многу различни системи дадени во табелите на книгата и да создадете Ваш универзум во разбирањето на елементите и нивното влијание. … More Петте татви, нивно комбинирање и другите системи

Dharana – Контрола на мислата

Најдобра пракса со која секој започнува е да се седне во својата положба, да се смири телото, да се урамнотежи здивот – енергијата и да се визуелизира за почеток некој едноставен предмет. … More Dharana – Контрола на мислата

Асана – положба

Извадоци од „Магика – Книга 4“ од А. Кроули Проблемот кој е пред нас можеме да го изложиме едноставно. Човекот сака да стекне контрола над својот ум за да биде во состојба да мисли без вознемирување една одредена мисла онолку долго колку што му е волја. Првите потешкотии доаѓаат од телото кое го потврдува своето … More Асана – положба