PACIFIC SURF – A. Crowley

I have made this collection of short poems as diverse as possible; time and space have been asked their utmost range; every corner of the earth which has contributed to my delight, and every period of my life which has modulated my music, have lent a flower to this posy. … More PACIFIC SURF – A. Crowley

Advertisements

Книга на Тот – Египетски Тарот

Конечно нешто ново и примамливо за студирање. После „Магика, Книга 4“, капиталното дело на Кроули за сеопфатна студија на Магика, Јога и Телема во една книга, на македонски јазик доаѓа и неговото последно дело на оваа тема, издадено 1944-та е.в.! Само сега мислата е насочена кон внатре и внатрешниот пат!   Книга која мора да … More Книга на Тот – Египетски Тарот

Сонот на Скипион

Дури, движењата на оние осум сфери кои се над земјата, во кои спаѓаат Меркур и Венера и чија сила е иста, прават седум звуци со правилни интервали меѓу себе; а тој број е поврзувачкиот принцип на речиси сите живи нешта. Учените луѓе, имитирајќи ја оваа божествена мистерија со жичени инструменти и вокални хармонии, го стекнале за себе правото да се вратат на ова место, исто како и останатите, кои надарени со виша мудрост, ги негувале божествените науки дури и во човечкиот живот. … More Сонот на Скипион