Only one fish-hook can draw me out

Жешка ноќ.
Легнуваш да спиеш, не бидува.
Жештини. И однадвор и одвнатре – мисли бесконечни.
Бесконечни се и превртувањата на телото да најде положба која ќе го задоволи за да одмори. Внатрешниот вулкан од мисли полни со електрицитет не мирува ниту за миг!
Ете што произлезе од сето тоа едночасовно мачење да се заспие на сила.
Advertisements

За Луцифер, LVX и други мистерии

Ова е несреден текст напишан пред 6 години. Се зборува за Светлина, како LVX, за кабала, за Луцифер …

Прочитајте…

„Инаку за ова Светлината, според кабалата како што велиш ти… исто така учи и дека постојат 3 вида на светлина:
Ain, Ain Sof и Ain Sof Aur преку кои се создаваат 10 000 светови од Ништото, или Ain на еврејски, кои ако се извртат буквите може да биде и ANI што значи и Его.“   Continue reading “За Луцифер, LVX и други мистерии”

Сефер Јецира – Двојни букви

Во овој мал скромен есеј ќе дадам две верзии на Сефер Јецирах кои се однесуваат на атрибуциите на седумте двојни букви и каде се разликуваат истите. Нема да навлегуваме во тоа зошто се различни, која атрибуција е поточна ниту зошто бидејќи тоа е премногу за овој блог.
Целта на есејот е да се покаже дека мора да се истражува постојано, длабоко и со сомневање за да постојано се согледуваат различностите и да се пронаоѓаат вистинските тајни значења кои се содржат во кабалистичките текстови – кои во никој случај, не смеат да се толкуваат ниту буквално, ниту пак брзоплето.

The Song of Horus

Song of Horus


Книгата на Tахути

Ова што следува е неофицијален мој скромен превод од кнгата „Book of Thoth“ од Алистер Кроули.
Сите права ги задржува О.Т.О. – Ordo Templi Orientis.

Сигурно има грешки во преводот, но ова настана сосема неочекувано и брзо, како искра уживајќи во саботното утринско кафе! Се надевам ќе добијам прошка за ненамерните грешки.

За оние кои што не знаат, „Книгата на Тахути“ е есеј кој ја обработува најтаинствената окултна пракса: таротот!

Ова што следува се 22-та АТУ-а од Тот таротот, поточно главните карактеристики што се користат кај 22-та Клуча!

Читајте!
Размислете!
Разберете!
Continue reading “Книгата на Tахути”