The Path – Liber LXV


 

 

Книгата за Срцето обвиткано со Змија е издание во Класа А, што означува дека е една од Светите книги на Телемата.
За оваа класа е запишано: Класа “A” (кои се всушност Светите Книги на Телемата) се состои од книги во кои не смее да се промени ниту обликот на една буква: односно, тие го претставуваат исказот на еден Адепт целосно од онаа страна на критицизмот на дури и Видливиот Водач на Организацијата.

Затоа, Ве советувам: внимавајте Вие, кои сеуште не сте стапнале на Патеката!
Не заборавајте: има симбол и симбол…

I am the Heart; and the Snake is entwined
About the invisible core of the mind.
Rise, O my snake! It is now is the hour
Of the hooded and holy ineffable flower.
Rise, O my snake, into brilliance of bloom
On the corpse of Osiris afloat in the tomb!

— Liber LXV

liber-lxv

Adonai spake unto V.V.V.V.V., saying: There must ever be division in the word.
For the colours are many, but the light is one.

— Liber LXV


Референци:

  1. Liber 777 – достапна на македонски јазик
  2. Magick, Book 4 by A. Crowley (достапна на македонски јазик)
  3. The Wake World by A. Crowley
  4. The Chicken Kabbalah by Lon Milo Duquette
  5. The Kabbalah by Gershom Scholem
  6. Unveiled Kabbalah by S.L. MacGregor Mathers
  7. Q.B.L. or Bride’s Reception by Fra. Achad
  8. Book of Thoth by A. Crowley (наскоро на македонски јазик)
Advertisements