Есеи – Тема Кабала

Листата подолу ги содржи сите есеи до овој момент на блогот, кои на некој начин се поврзани со Кабала, без разлика дали содржат директно објаснување на поими и учења во системот познат како Кабала или пак се на „таен“ начин поврзани со оваа Наука или повлекуваат знаење од овој систем.

Прочитајте, истражувајте, спознајте – повеќе!

Continue reading “Есеи – Тема Кабала”

Advertisements

The Letter Vav, the Beast, the Hierophant…

„What is the letter Vav?
He said: There is an upper Heh and a lower Heh.
They said to him: But what is Vav?
He said: The world was sealed with six directions.
They said: Is not Vav a single letter?
He replied: It is written(Psalm 104:2), “He wraps Himself in light as a garment, (he spreads out the heavens like a curtain].“

Continue reading “The Letter Vav, the Beast, the Hierophant…”

Сефер Јецира – Двојни букви

Во овој мал скромен есеј ќе дадам две верзии на Сефер Јецирах кои се однесуваат на атрибуциите на седумте двојни букви и каде се разликуваат истите. Нема да навлегуваме во тоа зошто се различни, која атрибуција е поточна ниту зошто бидејќи тоа е премногу за овој блог.
Целта на есејот е да се покаже дека мора да се истражува постојано, длабоко и со сомневање за да постојано се согледуваат различностите и да се пронаоѓаат вистинските тајни значења кои се содржат во кабалистичките текстови – кои во никој случај, не смеат да се толкуваат ниту буквално, ниту пак брзоплето.

Тест за Езотерија (прашања кои ме потикнаа да научам повеќе)

Во овие редови подолу ќе наидете на тест, чии прашања опфаќаат широк спектар на теоретски знаења од повеќе области кои ги знаеме под едно име: езотерија.

Тестот е за оние кои ги интересираат науките како што се кабала, церемонијална магика, јога, астрологија, тарот итн и пред се : ПРАКСА. Со овој тест ќе дознаете за себе колку теоретско знаење имате од овие области кои ве интересираат и кои ги изучувате или би требало да ги изучувате, ако ви е волја тоа. Можеби ќе потикне да проучувате поревносно за да во иднина имате солидна и квалитетна пракса од дадените науки.

Иако О.Т.О. како Ред ги изучува и практикува овие науки како што пишува и во Манифестот на О.Т.О.

The aims of the O.T.O. can only be understood fully by its highest initiates; but it may be said openly that it teaches Hermetic Science or Occult Knowledge, the Pure and Holy Magick of Light, the Secrets of Mystic attainment, Yoga of all forms, Gnana Yoga, Raja Yoga, Bhakta Yoga and Hatha Yoga, and all other branches of the secret Wisdom of the Ancients.
In its bosom repose the Great Mysteries; its brain has resolved all the problems of philosophy and of life.
It possesses the secret of the Stone of the Wise, of the Elixir of Immortality, and of the Universal Medicine. Continue reading “Тест за Езотерија (прашања кои ме потикнаа да научам повеќе)”