Thunderbolt, and a Pylon, and a Snake, and a Phallus..

Прави што ти е волја и тоа нека биде целиот Закон

“Then there was another passage which was really too secret for anything; all I shall tell you is, there was the most beautiful Goddess that ever was, and she was washing herself in a river of dew. If you ask what she is doing, she says: “I’m making thunderbolts.” It was only starlight, and yet one could see quite clearly, so don’t think I’m making a mistake.”

The Wake World, A. Crowley

Continue reading “Thunderbolt, and a Pylon, and a Snake, and a Phallus..”

Advertisements

Неиницираните и нивното „Големо дело“

Прави што ти е волја и тоа нека биде целиот Закон

Во овој краток есеј ќе понудам мое мнени за она што би можело да биде иницијацијата за оние кои ја бараат, што би било Вашето Големо Дело како неиницирани во мистериите на Телема.  За на крај да добиеме одговор: Како до Големото Дело до и преку Иницијацијата?

Во никој случај нема да го дефинирам Големото дело за поединецот, тоа е невозможно и би било сосема дрско од моја страна. Ќе се обидам само да дадам еден вид на патоказ за луѓето кои бараат нешто, но не знаат што е, ниту како до него. Ќе дадам само мало објаснување на „чекорите“ кои треба да се поминат за да не се лута наоколу и да се заморат нозете на аџиите залудно.

Да почнеме!

Continue reading “Неиницираните и нивното „Големо дело“”