Тарот атрибуции и Дрвото на Животот


На сликата боите се земени од „Краличина скала на бои“ (прво Хе од Четириделното име (Tetragrammaton) на Бог) или зборувајќи кабалистички, ова се боите во Бриах, Креативен Свет.
Исто така, добро е да направите смена на две карти. Се надевам знаете кои карти треба да ги сменат своите места! Запишано е во „Книгата на Законот“.
Дадени се и столбовите, четирите светови, деловите на душата, атрибуции на патеките и сефиротите, божествени имиња во Ашијах (материјалниот свет) и многу повеќе… Се што треба од ваша страна е внимателно да студирате.
Во тоа може да ви помогне најдобриот речник на окултната мисла: Liber 777 кој излезе и на македонски јазик и може да го набавите во нашите книжарници.

Дрво на Животот - Тарот атрибуции

Advertisements