Абрасакс или Абраксас – Богот кај Гностиците

Се надевам дека се повеќе читатели на овој есеј до сега се слушнале за Абраксас како поим во раниот Гностицизам и дека овој текст само ќе ги прошири нивните хоризонти и ќе им даде нови идеи и правци, како и информации за што Абраксас би можел да значи и гледано од Телемитски аспект, кое би можело да биде неговото место или пак поврзаноста со неговата симболика во Новиот Еон.

Continue reading “Абрасакс или Абраксас – Богот кај Гностиците”

Advertisements

БАБАЛОН – Краток осврт кон Бројот

Прави што ти е волја и тоа нека биде целиот Закон

ВО една наша книга, која сега е достапна на македонски јазик, стои ова поглавје:

49
ΚΕΦΑΛΗ ΜΘ

Седум се превезите на танчарката
во харемот на Тоа.
Седум се имињата
и седум се светилкитe покрај Нејзиниот кревет.
Continue reading “БАБАЛОН – Краток осврт кон Бројот”