Абрасакс или Абраксас – Богот кај Гностиците

Абраксас се појавува како суштество со човечко тело, глава на петел, во едната рака држејќи меч, а во другата штит. Место нозе тој стои на две змии… … More Абрасакс или Абраксас – Богот кај Гностиците

Advertisements

БАБАЛОН – Краток осврт кон Бројот

Збирот на Адутите е XXXVI кој што со просто собирање на двата броја добиваме IX, што во таротот е Адутот Пустиник. Ако ги собереме сите броеви од I до XXXVI добиваме DCLXVI, бројот на Ѕверот. … More БАБАЛОН – Краток осврт кон Бројот