Учење, The Path Within

Не мисли дека секогаш ќе бидеш среќен на овој пат.

Те грабнал лав, драги мој.
Пријателот ти фрла куп малтер на глава.
Гледај го ко да е скап парфем.

Continue reading “Учење, The Path Within”

Advertisements

אראריתא – Едноста преку неколку суфи размисли

rumiНеколку размисли од познати суфи-мистици за Едноста на Универзумот и Едната Суштина! Суфиски толкувања на прастарата формула позната како ARARITA или  אראריתא што е нотарикон од реченицата на еврејски „Еден е Неговиот Почеток. Една е Неговата Индивидуалност. Неговата Пермутација е Еден.(1)  Continue reading “אראריתא – Едноста преку неколку суфи размисли”