Учење, The Path Within

Наслагите на сопството не се разлабавуваат со само еден удар. … More Учење, The Path Within

Advertisements

אראריתא – Едноста преку неколку суфи размисли

Неколку размисли од познати суфи-мистици за Едноста на Универзумот и Едната Суштина! Суфиски толкувања на прастарата формула позната како ARARITA или  אראריתא што е нотарикон од реченицата на еврејски „Еден е Неговиот Почеток. Една е Неговата Индивидуалност. Неговата Пермутација е Еден.(1)