Цветот Варатах


49
ΚΕΦΑΛΗ ΜΘ

Седум се превезите на танчарката
во харемот на Тоа.
Седум се имињата
и седум се светилкитe покрај Нејзиниот кревет.
Седум евнуси ја чуваат Неа со извлечени мечеви;
Ниеден маж не може да дојде близу до Неа.
Во Нејзиниот пехар се седум потоци крв
од Седумте Духови на Бога.
Седум се Главите на Ѕверот кој Таа го јава.
Главата на Ангел: главата на Светец;
главата на Поет: главата на Неверна жена;
главата на Човек од Доблест; главата на Сатир:
и главата на Лав-Змија.

Седум букви има Нејзиното најсвето име; кое е
Seal of A.'.A.'.
Ова е Печатот врз прстенот кој е на Показалецот на Тоа: и тоа е
Печатот врз гробовите на оние кои Таа ги има погубено.
Еве ја Мудроста. Нека Оној кој има Разбирање го пресмета Бројот на Нашата Дама;
бидејќи е Бројот на Жена; и Нејзиниот Број е Сто и Педесет и
Шест.

*     *     *

Препорачана литература:

 

Advertisements