Asmodel – The Temple of the Holy Ghost

This subtle fire, this secret flame,
Flashes between us as she goes
Beyond the night, beyond the Name,
Back to her unsubstantial snows;
Cold, glittering, intense, the same
Now, yesterday, for aye! she glows
No woman of my mystic bed;
A star, far off, forgotten, dead. … More Asmodel – The Temple of the Holy Ghost

Пронаоѓам бесмисла

Пронаоѓам бесмислa Денот Поминува Како упорен копаничар Низ просторот. Старее Иако времето е само бесмислено Одалечување од средето. Пловењето на РА по небото Жежи  во земјата Од која сака да ги роди Преосвештениците Кои ја прославуваа неговата слава Без да ја наречат Време. Ја нарекуваа траење. Збор Катаден е нужен збор За да се повика … More Пронаоѓам бесмисла